شهر سی دی شاپ

نرم افزارهاي تخصصي

نرم افزار SPSS COLLECTION 2015
12,000 تومان
نرم افزار INDESIGN CS6
5,500 تومان
نرم افزار Matlab R2014a
9,000 تومان
نرم افزار Visual studio 2013 All Edition
نرم افزار Visual studio 2013 All Edition DVD نُه گیگابایتی
8,500 تومان
نرم افزار PDF+OCR Assistant+ Acrobat Collection
نرم افزار PDF+OCR Assistant+ Acrobat Collection DVD 2 سی و دو و شصت و چهار بیتی
13,500 تومان
نرم افزار SQL Server 2014
نرم افزار SQL Server 2014 DVD سی و دو و شصت و چهار بیتی
9,000 تومان