مشاهده مشخصات کالا كد کالا: 65

آموزش جامع POWER POINT 2010

نرم افزار های آموزشی پارسیان2 DVD

قیمت :9,500 تومان
آموزش جامع POWER POINT 2010
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

فرم ثبت نظر

نام و نام خانوادگی
ایمیل
وبلاگ
امتياز محصول

نظر و کامنت
كد امنيتي

شماره مجوز روی هولوگرام: 05935834

فصل اول : شروع کاربا پاورپوینتآشنایی با محیطایجاد یک ارائه خالی و ایجاد یک ارائه با استفاده از الگوهابازکردن یک ارائهنماهای پاورپوینت و پیمایش یک ارائهایجاد یک اسلاید جدید و کار با جانمایی هاوارد کردن یک اسلاید از یک ارائه دیگرذخیره سازی یا ارائهتهیه پرینت ازارائه موردنظرتهیه پرینت ازارائه موردنظرافزودن متن و جعبه متنفرمان های Redo, Undo , Paste , Copy, Cutکار با کلیپ بوردتنظیمات گزینه های ویرایشتصحیح متن گزینه های ویرایشیفرمت بندی خودکار متنکاربرد فرمانAutofitترازبندی متنایجاد فرورفتگی و فاصله گذاریتعیین جهت و زاویه متنتعیین سایزو فونت متنتعیین رنگ متن و افزودن افکتافزودن افکت ها و جلوه های متنی خاصتنظیم خطوط کناری متنایجاد لیست هاپیدا کردن و جایگزین کردن متنافزودن نکات سخنرانی (Speaker Notes)فصل سوم : اعمال الگو به اسلایدهاافزودن پاورقی و عنواناعمال الگو به ارائهایجاد الگوهای فونت و افکتایجاد یک الگوی رنگاعمال تصویرو افکت های گرادیان به پس زمینهذخیره سازی و بازکردن یک الگوی سفارشیفصل چهارم : ترسیم و ویرایش اشکالترسیم و تغییر اندازه اشکال و رابط هادوران و تغییر نوع اشکال و رابط هاافزودن متن به شکل ها و گروه کردن اشیاترسیم و ویرایش اشکال نامنظمقالب بندی اشکالافزودن افکت های خاصترازکردن خطوط و شکل هاقراردادن اشیاروی یکدیگرو انتخاب اشیادرج یک Autoshapeو افزودن یک شکلفصل پنجم : درج تصاویر و چندرسانه ای هادرج یک Clip Artودسترسی به کلیپ های موجود در وبایجاد آلبوم تصاویراعمال یک شیوه و شکل به تصویرتنظیم روشنایی ،کنتراست و رنگ تصویرتغییر سایز،فشرده سازی و برش تصویرایجاد و قالب بندی یک WordArtافزودن صداافزودن صداازکلیپ ها و ضبط و افزودن صداهای موردنظرافزودن فایل های ویدئوییفصل ششم : نمودارهاایجادگرافیک SmartArtوتبدیل لیست ها به دیاگرامویرایش یک گرافیکSmartArtایجاد یک نمودارویرایش نمودارو اعمال جا نماییتغییربرچسب و عنوان یک نمودارذخیره سازی الگوی یک نمودارایجاد جدولانتخاب سلول ها،ردیف ها و ستون هاویرایش جدولقالب بندی جدولاعمال شیوه های خاص به جدولافزودن یک Objectفصل هفتم : افزودن Transition (انتقال) و انیمیشنافزودن Transitionبین اسلایدهاافکت های ورودی ،خروجی و تاکید(Emphasize)تنظیمات افکت هاتعیین مسیر حرکت اشیافصل هشتم : ایجاد ارائه تحت وبافزودن دکمه های Actionایجاد عملکردهای خاصایجادHyperlinkاتصال بین دو مستند وویرایش اتصالاتایجاد اتصال به یک آدرس Emailوویرایش و حذف هایپرلینکفصل نهم : ارائه Slide Showحالات متفاوت شروع یک Slide ShowPackageکردن ارائه برایCDتکراروتنظیم زمان اسلایدهاپنهان کردن برخی از اسلایدها و ایجاد یک Slide Showسفارشیبهینه سازی اسلایدها و Embedکردن فونت هاپرینت گرفتن اسلایدهانمایش اسلایدها به وسیلهPowerPoint Viewerذخیره کردن فایل ها به صورت PDFفصل دهم : سفارشی کردن پاورپوینتتنظیم خصوصیات پاورپوینتسفارشی کردن Quick Accessسفارشی کردن ذخیره سازی و نحوه نمایش

محصولات مرتبط