شهر سی دی شاپ

آموزشي متنوع

نقاشی تاتی
نقاشی تاتی قابل اجرا در کامپیوتر
5,000 تومان
آموزش زبان انگلیسی1 (نسخه ویژه کامپیوتر) تاتی
5,000 تومان
ترانه های تاتی
ترانه های تاتی DVD قابل استفاده در ماشین
4,000 تومان
آموزش زبان انگلیسی  1 (تاتی)
آموزش زبان انگلیسی 1 (تاتی) DVD قابل پخش در دستگاه های DVD پلیر خانگی قابلیت انتخاب با کنترل
5,000 تومان
بازی و الفبای تاتی
بازی و الفبای تاتی DVD قابل اجرا در کامپیوتر
5,000 تومان
یک سبد سلامتی تاتی
یک سبد سلامتی تاتی DVD قابل اجرا در کامپیوتر
5,000 تومان